I Danmark.

Korona og stengning av deler av det danske samfunnet har ført til et fall i Danmarks kraftforbruk på om lag 7 prosent, skriver Energinet i en melding på sin nettside.

Men det er stor forskjell mellom bransjene.

Kultur og fritid har falt med hele 45 prosent, Undervisning med 39 prosent og Hotell og restaurant med 38 prosent.

Det viser tall fra Energinet, som strekker seg fra 2. mars til 5. april.

Til sammenligning er fallet i industrien på om lag 4 prosent.

Landgruk og gartnerier falt i samme periode med om lag 10 prosent, mens elforbruket i husholdningene steg med drøyt 2 prosent som følge av at mange har hjemmekontor.