Kraftinvesteringer i Norden
Samlede investeringer fra de nordiske systemoperatørene, i euro. Foto: Statnett/Energinet/Fingrid/Svenska kraftnät

Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.

De nordiske systemoperatørene Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid planlegger å investere om lag 15 milliarder euro i årene 2016 til 2028, går det fram i de fire selskapenes felles Solutions report.2020. Med dagens eurokurs tilsvarer det om lag 165 milliarder kroner. Pengene skal investeres i både ny infrastruktur og...
Artikkelen er 238 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..