vann
Foto: Tore Halvorsen

Energi Norges medlemmer mener skattespørsmålet er viktigst for å opprettholde sysselsettingen.

  • Øyvind Lie

Energi Norges medlemsbedrifter mener bedre skattevilkår for modernisering av vannkraft vil være det viktigste tiltaket for å opprettholde eller øke sysselsettingen innen fornybarnæringen og deres underleverandører, ifølge en NHO-undersøkelse som nylig ble gjennomført.

Deretter følger satsing på elektrifisering gjennom utbygging av lading og landstrøm i transportsektoren. På tredjeplass ligger utbygging av datasentre og batterifabrikker i Norge, skriver Energi Norge i en melding på sin nettside.

– Endring av grunnrenteskatten på vannkraft vil utløse investeringer i fornybar energi som er bra for både norsk verdiskaping, klima og naturmiljø. Dette har vært viktig for Energi Norge i flere år, og det er ikke overraskende at medlemmene våre peker på det, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i meldingen.

Justeringer i skattesystemet for vannkraft ble fremhevet i Energi Norge og NHOs innspill til regjeringens tiltakspakker, men næringen fikk ikke gehør for dette.

Nylig fremmet imidlertid Fremskrittspartiet et forslag til Stortinget om endring i grunnrenteskatten for vannkraft.

– Fremskrittspartiet har fremmet et godt forslag som et bredt flertall på Stortinget bør kunne stille seg bak. Forslaget er i tråd med det flere partier har nedfelt i sine partiprogrammer, sier Kroepelien.