solceller
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Antall monterte solcelle-anlegg ned 73 prosent i august.

  • Øyvind Lie

Ifølge tall fra Enova var antallet solcelleanlegg som ble montert i august, hele 73 prosent lavere enn i samme måned i fjor, melder Dagsavisen.

Daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen, peker på fire årsaker: Korona, lave strømpriser, uklare rammebetingelser fra NVE og uklare signaler fra Enova.

– Vi kjenner til at mange sliter, og fikk første konkurs fredag, sier Berentsen til Dagsavisen.

Solcellespesialisten har i Energiteknikk tidligere advart mot nettopp konkurser i bransjen.

I et brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), Stortingets energi- og miljøkomité og Enova, ber Solenergiklyngen om at Enovas støttesatser til husholdningene blir doblet.

For et gjennomsnittlig anlegg på 6 kilowatt betyr det 35.000 kroner i støtte i stedet for 17.500 kroner, ifølge Berentsen.

I brevet trekkes det videre fram at Solenergiklyngen er sterkt kritisk til NVEs forslag til ny nettleie, og at det vil «svekke økonomien i solenergi og en rekke andre energisparetiltak i bygg».

«Det nye forslaget innebærer i praksis at mange nettselskaper må skru opp fastleddet, og kutte den delen av nettleien som er basert på ditt strømforbruk, altså det variable leddet. Konsekvensen er at strømforbruket vil gå opp samtidig som investeringene i enøk-tiltak reduseres», heter det i brevet.

NVE har forsvart endringen med at solcelleeierne trenger nettet om vinteren når det er lite sol, og at det er i disse timene nettet dimensjoneres for og nettkostnadene bør fordeles ut fra.