batterifabrikk
Disse fire tomtene vurderes videre for batterifabrikk; Eyde Energipark (Arendal), Lista (Farsund), Støleheia Sør (Kristiansand) og Otra (Vennesla).
Foto: Morrow Batteries

Vil gjøre Sørlandet til Battery Coast.

  • Øyvind Lie

I løpet av den siste måneden har Morrow Batteries gått gjennom 19 innsendte forslag til hvor deres planlagte batterifabrikk kan ligge, og har landet på fire alternativer: Eyde Energipark (Arendal), Lista (Farsund), Støleheia Sør (Kristiansand) og Otra (Vennesla).

– Vi er godt fornøyd med det utvalget vi nå går videre med. Det som kjennetegner disse tomtene er at de oppfyller i stor grad de kravene vi har satt med hensyn til tilgjengelig kraft, tilgjengelig vann til kjøling, størrelse og logistikk. Altså tett på en havn, flyplass eller helst begge, sier Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries, i en pressemelding.

Flere TWh

Agder Energi, Bjørn Rune Gjelstens NOAH og Bellona er hovedaktørene bak Morrow Batteries, som ble lansert i sommer. Ifølge Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen kan en batterifabrikk bruke opptil flere TWh kraft per år.

Nå starter videre prosess med de fire tomtealternativene før selskapet ifølge planen vil ta en endelig beslutning om hvor den store batterifabrikken skal ligge rundt årsskiftet.

Morrow Batteries vil skaffe et detaljert kostnadsbilde for blant annet å sikre infrastruktur som kraft, kjøling og logistikk.

Battery Coast

Prosessen har ifølge Andersen vist at ny, grønn industri er både mulig og ønsket på Sørlandet.

– Vi har blitt overveldet av interessen og mobiliseringen som har vært i landsdelen de siste månedene. Denne prosessen har virkelig avdekket et enormt mulighetsrom som jeg håper aktørene jobber videre med, sier Andersen.

– Slik jeg ser det så har landsdelen alle mulig forutsetninger for å ta en internasjonal posisjon når det gjelder verdikjeden til batteri. Sørlandet, eller «Battery Coast», er rett og slett et kinderegg, med overskudd av fornybar energi, nødvendig råmaterialer og beliggenhet tett på de europeiske markedene, sier Andersen.