muffer
En av de største feilkomponentene i et elektrisk anlegg har vært kabeltermineringene, ifølge Statnett.

Med trådløse sensorer i kabeltermineringene skal tilstanden overvåkes så man avdekker feil før de oppstår.

Statnett har fått 6,1 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt hvor målet er å installere trådløse sensorer i kabeltermineringene, også kalt muffer, i anlegg med 420 kV-kabler. Slik skal tilstanden kontinuerlig kunne overvåkes, og man kan ved hjelp av algoritmer og maskinlæring oppdage mulige feil før de...
Artikkelen er 853 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..