mast
Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Saken er klaget inn for Energiklagenemda.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk omtalte mandag, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE pålagt ti strømleverandører å avvikle avtaler hvor kunden betaler et fast beløp for strøm og nettleie hver måned og hvor strømregningen ikke samsvarer med kundens løpende forbruk.. Dette har ikke NVE hjemmel til å regulere, hevder Energi Norge.

RME hevder avtalene ikke er i tråd med regelverket for fakturering av strøm. Energi Norge mener RME tar feil, både om regeltolkningen og retten til å gripe inn.

– Dette handler om avtaler hvor kunden har forutsigbarhet når det gjelder selve betalingsstrømmen. Slike avtaler er etter vår vurdering i tråd med de nye reglene i EUs elmarkedsdirektiv, som oppfordrer til mer fleksible betalingsordninger, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge, i en melding på Energi Norges nettside.

– Positivt mottatt

Energi Norge mener RME verken har hjemmel eller kompetanse til å regulere dette, da produktet gjelder oppdeling av betalingen og ikke selve faktureringen.

– Produktet er blitt positivt mottatt av de kundene som har valgt det. Det gir forutsigbarhet for hvor mye kunden skal betale hver måned. I tillegg får kunden faktura på vanlig måte, som gjør det mulig å kontrollere at totalbeløpet for året blir korrekt, sier Møller.

Han viser til at flere andre bransjer, som for eksempel mobil og bredbånd, tilbyr faste månedsbeløp uavhengig av forbruks- eller prisvariasjoner.

Prisdannelsen i strømmarkedet er kompleks, derfor bør det legges til rette for alle tjenester som er etterspurt og oppklarende for kunden, mener Energi Norge.

RME varslet i fjor at de ville forby strømleverandører å tilby betalingstjenester som lar kundene betale et fast månedsbeløp gjennom hele året, basert på en forventet årlig kostnad, slik Energiteknikk omtalte. Et av selskapene klaget saken inn for Olje- og energidepartementet (OED), som avviste klagen i april 2020.

Saken i Energiklagenemda

Deretter sendte Energi Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene et felles brev til OED, der de påpekte mangelfulle juridiske vurderinger fra myndighetenes side.

– Minst ett av selskapene har allerede klaget RMEs vedtak inn for Energiklagenemnda i Bergen. Vi er ikke ferdige med denne saken ennå, sier Møller.