Sørnettet
Sørnettet i Troms og Nordland har spolejording som ifølge DSB drives i strid med forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef).

Innfører umiddelbare sikkerhetstiltak, men trenger enda et år på å lukke avvikene.

Sørnettet i Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen har i flere år vært driftet i strid med forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef), på grunn av manglende beskyttelse mot farlige overspenninger. 23. oktober ga Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) frist til 1. desember med å rette avvikene. Statnett svarte at det...
Artikkelen er 383 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.