Trond Rønningen
Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet. Foto: Forbrukertilsynet

Ber om at prisopplysningsforskriften oppdateres, vil gi overtredelsesgebyr.

  • Øyvind Lie

Analysen fra Oslo Economics avdekker at det har vært mye rart, mye ufullstendig prisinformasjon, lokketilbud og uklare varslingsrutiner. Det viser at det er noen useriøse aktører, sa direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen, på Energi Norges vinterkonferanse, som ble avholdt digitalt tirsdag formiddag.

– I hvilken grad tror du en frivillig sertifiseringsordning kan hjelpe strømmarkedet, spurte ordstyreren.

– Jeg tror det har vært helt nødvendig at bransjen har tatt tak i dette selv og rydder opp. Det veldig positivt at man inngår den type bransjenormer. Så er det ganske selvsagt mye av det som står der. Dette er noe vi har vært opptatt av i mange år, så det er ikke noe nytt, sa Rønningen.

Overtredelsesgebyr

Forbrukerdirektøren understreket imidlertid at det ikke er nok med bransjenormer.

– I tillegg må vi ha klare regelverk og også muligheter til å sanksjonere, Rønningen. Han har tidligere skrevet i Energiteknikk at han øsker forskriftsfestede varslingsregler og bøter for brudd på disse. På konferansen utdypet han dette.

– Det vi gjør er å spille inn til departementet behovet for å endre prisopplysningsforskriften slik at dette blir veldig klart og tydelig. Den vi har i dag er ganske utdatert. Så vil vi foreslå at vi får mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for mangelfull varsling. Det har vi ikke i dag. Kombinasjonen av gode bransjestandarder og et oppdatert regelverk tror jeg er det som skal til for å skjerpe dette ytterligere, sa Rønningen.

Ta de useriøse

– Så dagens regelverk er ikke godt nok?

– Vi mener det er et stykke vei å gå der. Hvis vi får klarere hjemmel til å gi overtredelsesgebyr og prisopplysningsforskriften oppdateres, tenker vi at det i hvert fall er lettere for oss å gå inn og ta de useriøse aktørene i markedet, sa forbrukerdirektøren.