FREYR
Noe i retning av dette kan Freyrs framtidige batterifabrikk se ut. Illustrasjon: Nordconsult

Til å bygge pilotanlegg i Mo i Rana.

Freyr AS er tildelt 142 millioner kroner i støtte fra Enova som delfinansiering for utvikling og bygging av et pilotanlegg for produksjon av battericeller i Mo i Rana.

«Det er gledelig å se at norske aktører går foran i det globale batterikappløpet og velger å bygge morgendagens industri med morgendagens teknologi. Det er viktig for Enova at den norske batteriproduksjonen blir så klimavennlig som mulig, og vi er gjerne med og reduserer risikoen knyttet til mer klimavennlig teknologi», siteres Enovas administrerende direktør, Nils Kristian Nakstad, på i en pressemelding.

Lave strømpriser

Styret i Freyr har med støtte i tildelingen godkjent ferdigstillelse av kontrakteringsprosessene for anlegget, skriver selskapet i en pressemelding.

Byggingen av anlegget forventes ifølge selskapet å starte i andre kvartal i år, og skal være et viktig skritt i å realisere Freyrs mål om å skalere til 43 GWh produksjonskapasitet for battericeller innen 2025.

Freyr planlegger å kvalifisere det de kaller «neste-generasjons battericelle-teknologi», og vil «utnytte Norges iboende fordeler, inkludert tilgang til fornybar energi, lave strømpriser, Norges kompetente ingeniørbaserte arbeidsstyrke og nærheten til raskt voksende markeder i Europa og USA».

freyr
Kart over hvor Freyrs batterianlegg i Mo i Rana planlegges bygget. Illustrasjon: Freyr

Opptil 3 TWh

– Enova-tildelingen støtter vår beslutning om å utvikle Freyrs og Norges første fabrikk for produksjon av litium-ion battericeller. Midlene er utløsende for vårt pilotanlegg og en tydelig anerkjennelse av Freyrs ambisjon om å lage battericeller med høy energitetthet, lave kostnader og verdens laveste karbonavtrykk, sier Tom Einar jensen, konsernsjef i Freyr.

Som Energiteknikk har omtalt, kan en fullskala fabrikk trenge opptil 3 TWh kraft per år.

Målet med pilotfabrikken i Mo i Rana er ifølge Nakstad ikke å produsere flest mulig batterier, men å sanke erfaringer og kunnskap som vil være nyttig i den videre etableringen av fullskala fabrikker.

– Fremtidsrettet batteriteknologi er en forutsetning for lavutslippssamfunnet, og prosjektet til Freyr treffer godt på Enovas målsetning om å stimulere markedet til å velge å bruke energi- og ressurser effektivt, sier Nils Kristian Nakstad.

Nødvendig

Ifølge Enovas pressemeldingen uttaler klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) at «batterier og elektrifisering er helt nødvendig om vi skal nå utslippsmålene for 2030».

– Med økende nasjonal og global etterspørsel er det viktig at batterier produseres med lavest mulig klima- og miljøavtrykk. Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan mer miljøvennlig batteriproduksjon kan bidra til nye, grønne arbeidsplasser i Norge, uttaler Rotevatn.

Beregnet oppstart for pilotanlegget er 2022, og industriell produksjon av batterier forventes å starte i løpet av 2023, ifølge Enova.