havvind
Illustrasjonsfoto: Equinor

Konsesjonsprosessen tar flere år, og myndighetene har lite erfaring.

  • Øyvind Lie

– Per nå er det ingen større havvindprosjekter som ser ut til å bli realisert før 2030, sier Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef for ressurs og kraftproduksjon hos NVE, til Klassekampen.

I framskrivningene i NVEs kraftmarkedsanalyse fra 2020 hadde direktoratet opprinnelig lagt inn én stor havvindprosjekt før 2030, nemlig Havsul 1 på Mørebanken. Den er nå skrinlagt, fordi OED avslo søknaden om forlenget frist for idriftsettelse.

Østenby understreker at NVEs jobb er å analysere en sannsynlig utvikling av kraftmarkedet basert på innrapporterte prosjekter og gjeldende lovverk.

Regjeringen har åpnet Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2 for havvindproduksjon. Men foreløpig er ikke områdene åpnet for søknader fordi rammeverket og kriterier for utbygginger ikke er klart.

Etter søknaden må det leveres detaljplaner, det blir konsekvensutredning og flere runder med høringer.

– Det er snakk om flere år med konsesjonsprosess. Og når prosessen er ferdig må jo prosjektet bygges. Byggingen tar cirka to år, avhengig av størrelsen på prosjektet, sier Østenby til avisen.

Hun minner om at myndighetene driver nybrottsarbeid, og at man har lite erfaring med havvindkonsesjoner i Norge.

Dermed kan det spøke for MDGs vedtak mål om 30 GW havvind i Norge innen 2030, og Ap og SVs mål om 3 GW innen samme årstall.