Fjordkraft
Fjordkraft vil med hjelp fra Energi Norge saksøke både Olje- og energidepartementet og Energiklagenemda. Foto: Fjordkraft

Fjordkraft reduserte driftsresultatet med 9 prosent.

  • Øyvind Lie

Justert driftsresultat utgjorde 215 millioner kroner i 1. kvartal i år, mot 238 millioner kroner i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 9 prosent.

– 1. kvartal i 2020 hadde særdeles gode resultater og dette påvirker sammenlikningen. Årets første kvartal har vært preget av et engrosmarked med høye strømpriser, høy prisvolatilitet og prisforskjeller mellom elspotområdene. Når prisene øker så betydelig over en kort tidsperiode vil konsernets marginer være utfordret, sier konsernsjef Rolf Barmen i Fjordkraft Holding ASA i en pressemelding.

Fjordkraft økte sine netto driftsinntekter i 1. kvartal med 6 prosent til 510 millioner kroner, opp fra 481 millioner kroner i samme kvartal i 2020.

Økningen i driftsinntektene sammenliknet med fjoråret skyldes selskapets vekst som følge av oppkjøp.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, fikk selskapet også en nedgang i antall strømkunder i 1. kvartal i år.