Tina Bru
Olje- og energiminister Tina Bru (H). Arkivfoto: Øyvind Lie

Vil innføre en «moderat» avgift fra årsskiftet.

  • Øyvind Lie

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett foreslå at alle vindkraftanlegg skal betale en produksjonsavgift til vertskommunene for hver kilowattime de produserer.

– Vi foreslår en moderat avgift som skal sørge for at noe av verdiskapningen blir igjen lokalt, sier olje- og energiminister Tina Bru ifølge NRK.

– Hva er moderat?

– Det må vi komme tilbake til. Nå skal forslaget ut på høring. Vi tar sikte på innføring 1. januar 2022, sier Bru til statskanalen.

Olje- og energidepartementet vil ikke utdype budsjettlekkasjen overfor Energiteknikk.

Revidert nasjonalbudsjett legges fram i morgen, tirsdag.

Ønske fra bransjen

Norwea og Energi Norge gikk nylig ut og advarte mot alvorlige konsekvenser hvis ikke kompensasjonsordningen for vindkraftkommuner ikke snart blir klargjort.

Norsk Vind har tidligere bedt om en brutto-miljøavgift på 2 øre/kWh for vindkraften.

I et innspill til Olje- og energidepartementet, som Energiteknikk har sett, ba også Landssamanslutninga av norske vindkraftkommunar (LNVK) om avklaring.

«Dersom RNB (revidert nasjonalbudsjett, red. anm) ikke gir tydelige og forpliktende signaler om hvilken kompensasjon som tilfaller vertskommunene vil det bli svært krevende å få gjennom nye konsesjoner. Mange kommuner kan også i fremtiden være villige til å stille areal og naturressurs til disposisjon slik at nasjonale klima- og energimål kan nås, men rammene for kompensasjon må styrkes og lovfestes», skrev organisasjonen i sitt innspill.

«Etter vårt syn kan en naturressursskatt enkelt innføres nå eller i statsbudsjettet for 2021, samtidig som man setter i gang arbeidet med å hjemle en miljøavgift i energiloven», skrev LNVK.

Uproblematisk

Naturressursskatten kan ifølge LNVK anses som en statlig andel av kompensasjonen fordi vindkraft har nasjonale fordeler men lokale ulemper, og vil trekkes fra selskapsskatten.

«Derfor er den også uproblematisk for innføring på de eksisterende, konfliktfylte vindkraftverk. Naturressursskatt på vindkraft har hatt, og har bred støtte både politisk og fra næringen gjennom mange år. Miljøavgiftens utfordring er at den kan ikke innføres på gitte konsesjoner, men bransjen er villig til å også å imøtegå en slik avgift på nye konsesjoner. Dette vil uansett ta tid å få innført, og vil p.t ikke ha noen konfliktdempende funksjon», skrev LNVK.