turbin
Illustrasjonsfoto: Statkraft

Olje- og energidepartementet avviser Energi Norges ønske.

  • Øyvind Lie

Energi Norge kom tidligere i uken med et utspill om at elsertifikatmarkedet burde avvikles før den løper ut i 2035. Begrunnelsen var at det koster mer å administrere ordningen enn det gir inntekter til kraftprodusentene, siden elsertifikatprisene nå er så lave fordi sertifikatmålet er overoppfylt. Organisasjonen fremholdt at strømkundene kunne spare flere hundre millioner kroner på en tidligere nedstengning.

Olje- og energidepartementet har nå avvist bransjeorganisasjonens ønske.

«Elsertifikatsystemet vil ikke bli avsluttet før 2035. I september 2020 ble det inngått en endringsavtale som innebærer at elsertifikatsystemet vi har med Sverige avsluttes 10 år tidligere enn planlagt (i 2035 i stedet for 2045). Dette var mulig fordi utbyggingen har kommet mye tidligere enn systemet la opp til, men innebærer ingen reduksjon av omfanget av systemet. Olje- og energidepartementet har siden starten av systemet vært opptatt av at elsertifikatmarkedet skal ha forutsigbare rammer», skriver OED i en epost til Energiteknikk.

Det var Montel som omtalte OEDs avslag først.