Raggovidda vindpark. Foto: Bjarne Riesto

Gir Varanger KraftHydrogen utsatt frist for idriftsettelse for trinn III av vindparken.

[abform_energi]
I fjor sommer avslo NVE søknaden om fristforlengelse med henvisning til Stortingets vedtak om at fristene for idriftsettelse ikke skulle utsettes lengre enn ut 2021. Varanger KraftHydrogen hadde søkt om fem års utsettelse, til 31. desember 2026. Olje- og energidepartementet har i dag tatt klagen fra Varanger KraftHydrogen AS til...
Artikkelen er 528 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.