Anlegget som Statnett søker omklassifisering for, går fra transformatorstasjonen og koplingsanlegget her på Åsen innerst i Skjeggedal, fram til og med transformatoren T2 i Oksla transformatorstasjon i Tyssedal. Foto: Statnett

Statnett har bedt NVE om å slippe eieransvar for å unngå merkostnader for en ledning og en transformator i Telemark. Det får de neppe.

Det gjelder i allhovedsak transformatoren T2 (300/66 kV) i Oksla transformatorstasjon i Tyssedal, og en tilknyttet 300 kV ledning på drøyt 4 km fram til Åsen transformatorstasjon i Skjeggedal. Statnett har søkt NVE om en omklassifisering av disse anleggene fra transmisjonsnettnivå til regionalnettnivå. Årsaken er at Statnett har eieransvar for...
Artikkelen er 731 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.