Smisto tunnel
Uforutsigbart vanskelig fjell er en av flere årsaker til de store forsinkelsene og rettstvisten ved det store Smisto-prosjektet i Nordland. Foto: SKS

Over to års forsinkelser og en rettstvist om flere hundre millioner kroner forsinker flere andre utbyggingsprosjekter i Nordland.

Salten Kraftsamband AS (SKS) har satt to betydelige utbyggingsprosjekter på vent mens de venter på utfallet av rettstvisten mellom Smisto Kraft AS og Hæhre Entreprenør AS. Utfallet av rettstvisten har et utslagsrom på nærmere 700 millioner kroner. Energiteknikk har tidligere skrevet om prosjektet og forsinkelsene i mai 2020 og i...
Artikkelen er 1117 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.