Fra 300 kV ledningen Nedre vinstra-Fåberg. Enkelte steder må terrenget #barberes" for å opprettholde avstanden til fasene når driftstemperaturen økes til 60 grader celsius. Foto: Anlegg Øst

Statnett har fått lov til å la ledningene henge litt lavere for å øke overføringskapasiteten.

Oppdatert 28. juli kl 09:05 med tabell over kapasitetsøkningen på to av strekningene når temperaturgrensene økes (se nederst) Statnett har fått lov av NVE til å øke driftstemperaturen på kraftledningene Nedre Vinstra–Fåberg og Fåberg–Ulven, begge 300 kV. Denne temperaturoppgraderingen utløser konsesjonsplikt på deler de to strekningene, fordi Statnett da blir nødt...
Artikkelen er 542 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.