Jonas Nøland og hans samarbeidspartnere brukte driftsdata fra Åbjøra kraftverk for å finne ut hvor mye det egentlig koster kraftprodusentene å bruke generatorene som fasekompensator. Her har Skagerak Kraft har lagt til rette for FoU-prosjekter. Foto: Skagerak Kraft

Kraftprodusenter tar seg ikke godt nok betalt når de lar vannkraftgeneratorer levere systemtjenester.

Utvidet med nytt sitat 20.29*. Vindkraft og andre uforutsigbart varierende kraftprodusenter kan ofte være en utfordring for systemoperatørene. En del av utfordringen er at slik variabel vindkraft skaper en ubalanse mellom de tre fasene i nettet på systemnivå. Derfor har systemoperatøren, som i Norge er Statnett, avtaler med noen egnede...
Artikkelen er 441 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.