NVE-bygget
NVE-bygget ved Majorstua i Oslo.

Systemoperatørene kan bare redusere overføringskapasitet dersom det er nødvendig av hensyn til driftssikkerheten, ikke for å hindre høye priser.

  • Øyvind Zambrano Lie

Senterpartiet, Elkem og andre har de siste dagene tatt til orde for å begrense krafteksporten fra Norge. Hvordan dette skal gjøres, har alle vært vage om, men Senterpartiet opplyser at de vil starte lovarbeid for å få det til, og Arbeiderpartiet har kvittert med at det ikke er galt å sjekke handlingsrommet.

Det kan se ut som den utsjekkingen ikke vil ta spesielt lang tid. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE advarer nemlig nå om at kabelstruping for å senke prisene i Norge vil være i strid med EØS-regelverket.

«I strid med norsk rett og EØS-avtalen»

Etter elektrisitetsforordningen artikkel 16 plikter systemoperatørene (Statnett) å sørge for at maksimal kapasitet i nettet gjøres tilgjengelig for grensekryssende handel, samtidig som det tas hensyn til at grensene for sikker nettdrift ikke overskrides. Det siste betyr at en kabel kan «stenges» hvis den skulle true driftssikkerheten i nettet.

«Det vil ikke være i tråd med dette regelverket at eksporten over kablene reduseres for å oppnå lavere kraftpriser i Norge. Systemoperatørene kan bare redusere overføringskapasitet dersom det er nødvendig av hensyn til driftssikkerheten og er mer effektivt enn å benytte andre mulige avbøtende tiltak i systemdriften», opplyser fungerende direktør for RME, Tore Langset, i en epost til Energiteknikk. Det var Montel som først omtalte saken.

«Styring av eksport av kraft over kablene ut fra andre hensyn enn å ivareta driftssikkerheten, vil være i strid med norsk rett og EØS-avtalen. Ingen land har brutt denne avtalen til nå, og det er derfor vanskelig å forutsi hva slags konsekvenser det kan få», skriver Langset videre.

Gjensidig samarbeid

Han påpeker at utenlandskablene er et gjensidig samarbeid mellom de to landene som kabelen knytter sammen. I Norge er utenlandskablene regulert gjennom forskrift under Energiloven – nærmere bestemt Forskrift om elektrisk kraft over landegrensene (FOR-2006-12-20-1563).

Forskriften er harmonisert med tilsvarende regelverk i EU – (forordning (EF) nr. 714/2009 (elektrisitetsforordningen etter tredje energimarkedspakke). Dette regelverket skal sikre effektiv og sikker kraftutveksling mellom landene, påpeker Langset.