Damsikkerhet
Dameierne skal utvikle nye metoder for overvåking og modellering gjennom et nytt forskningsprosjekt. Foto: Dr.techn. Olav Olsen

Bedre kunnskap om dammenes tilstand skal bidra til enighet om damsikkerhet.

Norske dameiere med Statkraft i spissen har nettopp fått tilsagn om støtte fra Forskningsrådet til prosjektet Inmodam, der de sammen med NVE skal bedre og verifisert damsikkerheten ved norske fyllingsdammer. Det skal de ved å ta i bruk moderne teknologi for overvåking av laster og tidlig deteksjon av nedbrytningsprosesser på...
Artikkelen er 571 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.