spole
Slike spoler vil Statnett ha ut av Sørnettet i Nord-Norge. Foto: Statnett

De var så uenige med regionale netteiere om spolejording at en pålagt fellesrapport endte i to separate rapporter. 

  • Øyvind Zambrano Lie

I 2017 slo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fast at det spolejordende Sørnettet i Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen (132 kV) ble driftet i strid med forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef). Årsaken var manglende beskyttelse mot farlige overspenninger og risiko for overførte spenninger til telenett og andre elektriske anlegg....
Artikkelen er 1354 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.