Klemetsrudanlegget
Avfallsanlegget på Klemetsrud sør i Oslo. Foto: Einar Aslaksen/Fortum Oslo Varme

Målet er å realisere CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud.

  • Øyvind Zambrano Lie

Utvidet med kommentar fra Bellona.

Et nytt industrielt partnerskap av Hafslund Eco, Infranode og HitecVision har inngått avtale med Fortum om å kjøpe Fortums 50 prosent eierandel i Fortum Oslo Varme, skriver Hafslund Eco i en børsmelding.

Som en del av transaksjonen vil Oslo kommune overføre sin 50 prosent eierandel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco. Etter transaksjonen blir Hafslund Eco dermed majoritetseier med 60 prosents eierskap i Fortum Oslo Varme, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver.

Vil fange CO2

«Partnerskapet har et klart mål om å realisere prosjektet for karbonfangst (CCS) på Klemetsrud, som vil fortsette med uforminsket styrke», opplyses det.

Transaksjonen gjør at Hafslund Eco øker energiproduksjonen med nær 2 TWh.

«Fjernvarme er attraktive eiendeler med lavere underliggende risiko enn vannkraftvirksomheten og passer meget godt sammen med Hafslund Ecos eksisterende fornybarportefølje. Gjennom eierskapet i Eidsiva Energi har Hafslund Eco allerede fjernvarmevirksomhet i Innlandet i porteføljen», heter det i meldingen.

20 milliarder kroner

Transaksjonen priser Fortum Oslo Varme til om lag 20 milliarder kroner.

Partnerskapet skal kjøpe 50 prosent av aksjene for om lag 8 milliarder kroner og innfri 2 milliarder kroner i aksjonærlån til Fortum, som medfører et kapitalutlegg for Hafslund Eco på om lag 2 milliarder kroner.

Aksjene fra Oslo kommune vil overføres til Hafslund Eco som et tingsinnskudd, og Hafslund Eco vil samtidig overta 2 milliarder kroner i aksjonærlån fra Oslo kommune.

Må godkjennes

Transaksjonen er godkjent av de involverte selskapene, og må også godkjennes av bystyret i Oslo og av Konkurransetilsynet før den kan gjennomføres.

Fortum Oslo Varme har fram til nå vært eid av Oslo kommune og Fortum (50/50). Selskapet er Norges største fjernvarmeaktør, og leverte 36 prosent av fjernvarmen i Norge i 2021. Selskapet, som har om lag 200 ansatte, solgte 1,8 TWh fjernvarme og 0,1 TWh elektrisitet i 2021.

Bellona fornøyd

– Det er veldig gledelig at fagstanlegget på Klemetsrud nå er sikret. Nå bør regjeringen komme inn med støtte, hvis ikke EU gjør det. Vi må få på plass 7–8 CCS-anlegg før 2030 hvis vi skal nå klimamålene. Det er viktig uansett om EUs innovasjonsfond kommer med penger eller ikke, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en melding.

Som  Energiteknikk tidligere har omtalt, ga EUs innovasjonsfond i fjor høst avslag på Fortum Oslo Varmes søknad om støtte til CO2-fangst på Klemetsrud.