sørnettet
Arkivfoto: Tore Halvorsen

Regionale netteiere hevder Statnett bak deres rygg laget ny rapport-versjon, hyrte inn konsulent og planla egne DSB-møter om spolejording i Sørnettet. «Vi kjenner oss ikke igjen», svarer Statnett.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk har omtalt, var Statnett og de regionale netteierne så uenige om framtiden for spolejording i Sørnettet at de like før jul etter et år med utredning la fram hver sine rapporter om saken med fullstendig ulik konklusjon. Dette til tross for at NVE hadde bedt dem lage en...
Artikkelen er 899 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.