nsl
Fra leggingen av North Sea Link (NSL) mellom Norge og England. Foto: Statnett

Statnett doblet rekordinntektene på både NSL, Nordlink og Skagerrak-forbindelsen, og knuste rekorden for flaskehalsinntekter fra januar.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk skrev for en måned siden, var Statnetts flaskehalsinntekter rekordhøye i januar. Hele 140 millioner euro dro de inn, hvorav 80 millioner euro kom fra utenlandsforbindelsene til Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia, mens 60 millioner euro kom fra interne flaskehalser.

Februar-tallene ble noe lavere, men nå er tallene for mars klare. Der går det fram at januar-rekorden blir knust ettertrykkelig. Hele 208,9 millioner euro tok Statnett inn i flaskehalsinntekter den måneden. Det tilsvarer med dagens kurs om lag 2 milliarder kroner.

Doblet kabelinntektene

60,9 millioner euro av dette var interne flaskehalsinntekter, omtrent det samme som i januar. Den store forskjellen fra januar er at Statnett i mars tjente veldig mye mer på sine utenlandsforbindelser.

Hele 38,5 millioner euro dro Statnett inn på Nordlink-forbindelsen, over dobbelt så mye som i januar. NSL-forbindelsen til England kom hakk i hæl med 37,8 millioner euro, nesten dobbelt så mye som i januar.

En euro er i skrivende stund verdt 9,59 kroner.

Flaskehalsinntekter kommer av prisforskjellene mellom prisområdene. Når prisene blir høye, som nå, blir gjerne flaskehalsinntektene også høyere.

Overgår snart fjoråret

Statnett tok inn 30,7 millioner euro på Skagerrakforbindelsen. Det er over dobbelt så mye som Statnett tjente på denne forbindelsen i januar.

På Norned tjente Statnett 17,0 millioner euro, mot 11,6 millioner euro i januar.

På forbindelsene mellom Norge og Sverige hadde Statnett 24,1 millioner kroner i flaskehalsinntekter, mot 15,6 millioner kroner i januar.

Så langt i år har Statnett tjent hele 456,1 millioner euro i flaskehalsinntekter, altså godt over 4 milliarder kroner. Til sammenligning var de samlede flaskehalsinntektene for hele fjoråret, som var et rekordår, 5,3 milliarder kroner.

Inntektene brukes til å gjøre sentralnettariffen lavere enn den ellers ville vært.