Faksimile

Strømnettutvalget foreslår å prioritere de enkleste og minst kontroversielle tiltakene for å effektivisere nettutviklingen.

Lederen for Strømnettutvalget, administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova, la i dag fram utvalgets rapport «NOU 2022:6 Nett i tide» med anbefalinger om tiltak for å utvikle det norske kraftnettet («strømnettet») på en samfunnsmessig rasjonell måte.

I anbefalingene har utvalget stort sett lagt seg på en linje der de skal hjelpe politikerne og bransjeaktørene til å komme raskt til resultater. Mange av tiltakene krever ingen eller veldig små regualtive endringer, flere av tiltakene krever lite ressurser å gjennomføre og effekten av tiltakene kan forventes å være mer eller mindre momentan.

Effekt- og køprising

Et av de mest interessante forslagene dreier seg om prising av effekt. Nakstad påpekte under framleggelsen av NOU-en at de utfordrer politikerne og regulantene på to ting: Prising av kapasitet som er bestilt men ikke brukes, og prising av etterspurt kapasitet i forhold til køen som etableres.

– I dag er det gratis å stå i kå så lenge man vil. Vi foreslår at når eksisterende kunder forholder seg til eksisterende nett, skal effekten det betales for deles i to: Målt effekt og abonnert effekt, sier Nakstad.

Nils Kristian Nakstad, leder av Strømnettutvalget. Skjermskudd

Effektive og nødvendige

Direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge, Kristin H. Lind, skriver i en kommentar til Energiteknikk at tiltakene Strømnettutvalget foreslår er effektive, og helt nødvendige for å sikre strømforsyning til klimatiltak og nye industriprosjekter.

Hun er også fornøyd med at utvalget har konsentrert seg om forslag som kan innføres raskt og uten endringer i regelverket.

– Det er særlig positivt når pågangen er så stor som nå, skriver Lind.

Hun er spesielt fornøyd med forslaget om å innføre et «hurtigspor» (fast track) for enklere saker i konsesjonskøen.

– Det vil frigjøre kapasitet hos NVE og nettselskapene, kommenterer Lind.

Betinget anleggskonsesjon

Dersom nettselskapene kan søke om betinget anleggskonsesjon, vil det gi dem mulighet til å ligge først i utviklingen og forberede utbygginger før kundene begynner å kreve effektuttak.

Lind trekker også fram utvalgets forslag om digitalisering av konsesjonsbehandlingen og digital samhandling mellom bransjeaktørene og regulatoren.

– Det vil bidra til langt bedre utnyttelse av kapasiteten i dagens strømnett, samt mer effektive og transparente planprosesser, kommenterer hun.

 Solid

Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi er positiv til utvalgets rapport.

– Utvalgets arbeid virker solid. Vi tror det er klokt at utvalget kommer med konkrete tiltak først og fremst innenfor dagens rammeverk. Her er det et forbedringspotensial uten større regelendringer som ellers ville forsinket prosessen, skriver Lockert til Energiteknikk.

Han peker på at utvalget forventer en reduksjon i ledetid på inntil 40 prosent, uten at dette skal gå på bekostning av nødvendige og gode demokratiske prosesser.

– Det er betydelig og krever god oppfølging både fra forvaltningen og bransjen, påpeker han.

Etterlyser potente tiltak

Direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi berømmer i en pressemelding også utvalget for gjennomførbare forslag som vil gi en betydelig effekt. Men hun etterlyser i tillegg enda mer potente tiltak.

– Vi skulle gjerne sett enda litt mer fremoverlente forslag. Nå er det imidlertid viktig at man kommer i gang og at det settes klare frister for igangsettelse av tiltakene når de blir vedtatt i Stortinget, uttaler hun.

Bjelland etterlyser blant annet forslaget om nye finansieringsløsninger, som de selv har spilt inn. Det nærmeste utvalget kommer, er anbefalingen om at nettselskapene gis kostnadsdekning for tidlig utredning, i tillegg til endringer i anleggsbidragsordningen.

– Det i hvert fall et steg i riktig retning, selv om det ikke er i nærheten av forskuttering av utbygging av nett, sier Bjelland.

Ut på høring

Olje og energiminister Terje Aasland uttrykker tilfredshet med utvalgets rapport, og har sørget for å sende den ut på offentlig høring umiddelbart.

– Dette er en veldig viktig rapport og en viktig dag for framtidas nettutvikling, kommenterer han.