Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft kan legge frem et rekordhøyt driftsresultat etter andre halvår. Foto: Atle Abelsen

Statkraft søker konsesjon for Mauranger 2 og Svartedal pumpestasjon.

Landets største kraftprodusent vil ha konsesjonen klar for senere å kunne ta en investeringsbeslutning på godt over to milliarder kroner for å bygge om Mauranger kraftverk (250 MW) til et effektfokusert kraftverk på 880 MW. Dersom NVE som vanlig bruker tre år på å behandle og godkjenne søknaden, og Statkraft...
Artikkelen er 576 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.