oseberg
Mye nettkapasitet vil gå med til elektrifisering av sokkelen. Statnett anbefaler at petroleumsvirksomheten skal tilknyttes nettet på varige vilkår om utkobling og begrensing av forbruket for å kunne utnytte kapasiteten bedre. Bildet viser Oseberg feltsenter.

Statnett har reservert nærmere 1300 MW nettkapasitet for elektrifisering av petroleumsvirksomhet for perioden 2025-27.

Det tilsvarer 22 prosent av all nettkapasitet reservert for alt forbruk, som til sammen utgjør 5800 MW. Dette går frem av et brev til Olje- og energidepartementet som Energiteknikk har fått tilgang til. I brevet anbefaler Statnett at all petroleumsvirksomhet tilknyttes nettet på varige vilkår om utkobling eller begrensing av...
Artikkelen er 297 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.