magasin
Arkivfoto: GLB

Innen 1. oktober skal det systemansvarlige nettselskapet svare på hvordan de ska forberede seg på hva myndigheten kaller en Svært Anstrengt KraftSituasjon.

Direktør Inga Nordberg i NVEs energi- og konsesjonsavdeling viser til en magasinfylling nær historisk minimum, høye priser i Norden, og høye gasspriser som preger kraftmarkedet i Europa. Det er bakgrunnen for at hun og NVE ber Statnett utrede behovet for fremtidige tiltak for å håndtere en svært anstrengt kraftsituasjon.

– Det er for tidlig å si om det vil bli behov for å gjennomføre tiltakene. Mye kan endre seg de neste månedene. Vi kan få mye regn gjennom sommeren og høsten, og situasjonen kan normaliseres internasjonalt. Men som samfunn bør vi være forberedt på et scenario der det motsatte kan skje, uttaler Nordberg i en pressemelding.

Har utredet tidligere

Statnett har også tidligere har gjennomført tilsvarende utredninger for å være forberedt på krevende situasjoner. Arbeidet i 2006 resulterte i to godkjente typer tiltak: Reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden og Energiopsjoner i forbruk.

I 2014 gjennomførte nettselskapet en større vurdering av fremtidig behov for tiltak og hvilke tiltak som ville være mest effektive. Siden den gang har det skjedd store endringer i kraftsystemet i Norge og i våre naboland. Det pågår store omlegginger i energisystemet, samtidig som stadig mer forbruk elektrifiseres. Landene rundt oss har stadig større andel uregulerbar kraftproduksjon.

Følger situasjonen

Statnett og NVE har gjennom vinteren 2021–2022 samarbeidet for å følge opp kraftsituasjonen. Det er behov for å fortsette samarbeidet fremover, både i den løpende vurderingen av situasjonen og i en vurdering av tiltakene, understreker NVE i pressemeldingen.

På bakgrunn av dette sendte NVE et brev til Statnett den 13.juni der de varsles om mulig vedtak om å utrede fremtidige såkalte SAKS-tiltak (Svært Anstrengte KraftSituasjoner). Statnett kommenterte brevet den 24.juni. NVE ber nå Statnett om å sende sin utredning innen 1. oktober 2022. Utredningen skal si noe om behov for fremtidige SAKS-tiltak og hvilke SAKS-tiltak som kan være aktuelle fremover.