ekofisk
Ekofisk-feltet, lengst sør i den norske delen av Nordsjøen ble satt i drift i 1971 som første felt på norsk sokkel. Foto: BoH/Wikimedia Commons

Både Petroleumstilsynet, Havforskningsinstituttet og LO stiller seg positiv til forslaget til program for konsekvensutredning av Ekofisk Vind.

[abform_energi]
Dette går frem av høringsuttalelser Energiteknikk har fått tilgang til etter at fristen gikk ut. Det planlegges å installere to vindturbiner plassert på stålunderstell ved feltet Ekofisk 2/4 J som alternativ fremfor elektrifisering fra land. ConocoPhillips Skandinavia er operatør for produksjonsfeltet PLO18 på Ekofisk, og ønsker å erstatte de to...
Artikkelen er 305 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.