ekofisk
Ekofisk-feltet, lengst sør i den norske delen av Nordsjøen ble satt i drift i 1971 som første felt på norsk sokkel. Foto: BoH/Wikimedia Commons

Både Petroleumstilsynet, Havforskningsinstituttet og LO stiller seg positiv til forslaget til program for konsekvensutredning av Ekofisk Vind.

Dette går frem av høringsuttalelser Energiteknikk har fått tilgang til etter at fristen gikk ut. Det planlegges å installere to vindturbiner plassert på stålunderstell ved feltet Ekofisk 2/4 J som alternativ fremfor elektrifisering fra land. ConocoPhillips Skandinavia er operatør for produksjonsfeltet PLO18 på Ekofisk, og ønsker å erstatte de to...
Artikkelen er 305 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.