NVE-bygget
NVE-bygget ved Majorstua i Oslo.

– Dersom en norsk eksportrestriksjon fører til mottiltak fra andre land, kan virkningen bli at forsyningssikkerheten vår svekkes, snarere enn styrkes, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har i dag oversendt til OED sin vurdering av handlingsrommet for eventuelle tiltak for å begrense kraftoverføringen til utlandet. Der påpekes det at EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner kun når relevante hensyn tilsier det. – Etter vårt syn er forsyningssikkerhet et slikt relevant hensyn, mens...
Artikkelen er 838 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.