Blåmannsisvatnet er an av innsjøene på norsk side som kan bidra med vann til Lappland kraftverk. Foto: Wikipedia

Musken Senter vurderer å gå til rettslige skritt for å få myndighetene til å konsesjonsbehandle Lappland kraftverk.

Det svensk-norske kraftverksprosjektet Lappland kraftverk til drøyt fem milliarder kroner kan bli det største kraftutbyggingsprosjektet i Norge på mange år. Etter ti års planlegging, sendte prosjekteierne Musken Senter AS (en tredels eierskap) og svenske Laponia Center AB i 2017 inn forhåndsmelding til NVE og senere til OED. Etter fem år...
Artikkelen er 398 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.