skl
Foto: SKL

Blåfalli Fjellhaugen skulle gi 150-200 MW mer effekt, men det går ikke når «høyprisbidraget» sørger for en skatteprosent på 90 prosent.

  • Øyvind Zambrano Lie

Onsdag la regjeringen fram forslag om kraftige skatteøkninger for vannkraften.

Ved at grunnrenteskatten blir økt til 45 prosent og det blir innført en ny «høyprisbidarg» på 23 prosent, ender vi opp med en skatt på 90 prosent på alt som blir produsert over 70 øre/kWh, skriver selskapet på sin nettside. Det er høyere enn skatten på olje og gass, petroleumsskatten.

«Slik vi forstår forslaget er det ikke innrettet for å hente inn ekstraordinære inntekter i den spesielle situasjonen vi står i nå, men en varig skatteøkning på regulerbar vasskraft. Forslaget er svært negativt for investeringer i fornybar kraftproduksjon», skriver selskapet.

Stanser effekt-oppgraderinger

Forslaget om et «høyprisbidrag» kan gi store negative konsekvenser på sikt.

«I en normalsituasjon straffer ‘høyprisbidraget’ såkalte effekt-kraftverk som leverer når den uregulerbare produksjonen ikke produserer og prisen derfor er høyere. Kraftsystemet trenger mer effektanlegg i fremtiden når det blir stadig mer produksjon fra sol og vind», skriver selskapet.

Blåfalli Fjellhaugen er et slikt prosjekt som Sunnhordland Kraftlag tok frem fra skuffen i 2020 etter at Stortinget endret grunnrenteskatten.

«Blåfalli-anleggene våre er med sine store reguleringsmagasin godt egnet til å tilby slik effekt, og Blåfalli Fjellhaugen er planlagt å øke evnen til å produsere mye kraft på kort tid, med 150-200 MW. Effekt-kraftverk er kostbare å bygge ut, og konsekvensen av den nye skattlegginga er at vi ikke ser hvordan vi kan gå videre med prosjektet», skriver selskapet.

Tapper kraftselskapene for kapital

Skatteforslaget virker ifølge SKL å løse problemer på kort sikt i en ekstraordinær situasjon ved å innføre varige endringer uten tanke for de langsiktige konsekvensene.

«Mekanismene i skatteforslaget bringer ikke Norge nærmere Regjeringens og Stortingets mål om elektrifisering og utslippskutt, tvert i mot. Den eksepsjonelt høye skatten vil også være gjeldende når strømprisene blir mer normale. Det tapper kraftselskapene for kapital og gjør det svært krevende for planlagt prosjekt som skal bidra til å løfte oss over til et elektrifisert og grønnere samfunn», skriver SKL.

Flytter verdiene til staten

Nesten all stor vannkraft i Norge er offentlig eid.

«Regjeringens forslag om varig økning i skatt på vasskraft gir i liten grad mer verdier til fellesskapet, men flytter verdiene fra kommunene og regionene til staten», påpeker selskapet.

«Forslaget gjør det vanskelig å gjenskape den stolte historien Norge har med vasskraften, hvor lokalt og regionalt eierskap er sentral i utviklingen samfunnet», avslutter de.

Tidligere torsdag ble det kjent at Lyse skrinlegger planer om en effektutvidelse på hele 600 MW i Røldal-Suldal.