reservegasskraftverk nyhamna
Det har tatt tid å selge Statnetts reservegasskraftverk på Nyhamna i Møre og Romsdal. Foto: Statnett

Demonterer reservegasskraftverket og sender det til Honduras før jul.

  • Øyvind Zambrano Lie

Etter flere år med fremstøt for å selge reservegasskraftverket på Nyhamna, er nå salget endelig i boks.

– Vi har inngått avtale om salg. Anlegget demonteres nå, og det skal være klart for utskiping før jul i år, sier kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett til Energiteknikk.

Det er et selskap fra Honduras som har kjøpt kraftverket. Navnet på selskapet er ifølge Statnett konfidensielt fram til den nye eieren av kraftverket vil gå ut med det.

Aldri brukt

Reservegasskraftverkene på Nyhamna og på Tjeldbergodden lenger nord og øst i fylket ble bygget for å hindre kraftmangel og langvarige ekstrempriser i Midt-Norge. De fikk en effekt på 150 MW hver og sto ferdig i 2009, men ble aldri tatt i bruk til annet enn nødvendig vedlikeholdskjøring. Den samlede prislappen ble 2,1 milliarder kroner.

På spørsmål fra Energiteknikk om hvor mye Statnett får for kraftverket de nå sender til Honduras, svarer Nilson dette:

– Prisen er også konfidensiell inntil kjøper gir klarsignal.

– Men er dere fornøyd med den?

– Vi er fornøyd med å ha funnet en kjøper.

Har ikke tillatelse

– Når strømmen er så dyr, og prisene også øker i Midt-Norge, er dette riktig tidspunkt å selge kraftverket, eller burde dere heller ha beholdt det og produsert strøm for å få ned strømprisen?

– Nå har ikke vi tillatelse til å kjøre kraftverket. Etter Ørskog-Sogndal ble satt i drift, fikk vi ikke beholde reservegasskraftverkene som et SAKS-tiltak. Og da vi hadde tillatelse til å bruke reservegasskraftverkene, hadde vi heller ikke tillatelse til å starte kjøring på grunn av høy pris. Dette var et tiltak for svært anstrengt kraftsituasjon.

– Men nå ser man jo Statnett og myndighetene på potensielle SAKS-tiltak og vurderer det. Burde ikke dette være et av tiltakene dere burde hatt mulighet til å vurdere?

– Nå er jo kraftsituasjonen i Midt-Norge normal, og oppstart av reservekraftverket ville i liten grad ha bidratt til å avhjelpe forsyningssikkerheten lenger sør, sier Nilson.

Skulle til Afrika i 2018

Salgsprosessen har vært lang. I 2015 ville ikke Statnett selge Nyhamna-verket med en gang, men se an om det kunne inngå som en del av tiltakene for å bedre forsyningssikkerheten ved gassterminalen på Nyhamna, som hadde slitt flere svært dyre strømbrudd.

Etter noen år med utredning, og advarsler fra kommunen og fylkeskommunen om at nedleggelse ville svekke forsyningssikkerheten, ga NVE sommeren 2018 Statnett tillatelse til å selge Nyhamna-kraftverket til Afrika, men salget gikk i vasken.

Stanset av korona

– Hvorfor har salget tatt så langt tid?

– Vi har hatt flere som har vært interessert, og så hadde vi en potensiell kjøper som skulle se på anlegget rett før koronapandemien, men på grunn av reiserestriksjoner ble det ikke det potensielle salget noe av, sier Nilson.