Norsk Grønnkrafts nye tunnelboremaskin (TBM) krever så stort areal ved innslaget at det ikke ble noe problem å få plass til en kraftverksbygning etter at tunnelen var ferdig. Foto: NGK

Historisk hardt fjell og store koronautfordringer førte til forsinkelser og 23 prosent høyere utbyggingskostnad for Mork kraftverk.

Den norske fjellheimen kan være stri. Ikke bare på overflaten, men også nedover i sedimentene for de som skal bore og sprenge. Da Norsk Grønnkraft AS skulle bore tunnel for Hafslund Eco AS i fjellmassivet Bårdshøgdi til det nye Mork kraftverk i Erdalselvi i Lærdal kommune innerst i Sognefjorden, viste...
Artikkelen er 998 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.