Stålproduksjon
Stålproduksjon ved Celsas anlegg i Mo i Rana. Foto: Bjorn Leirvik, leirvikfoto.no/Celsa

Regjeringen vil innføre bunnfradrag og redusere kostnadene med 24 milliarder kroner fram mot 2023.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk har omtalt, har regjeringen hatt planer om å kompensere industriens CO2-kostnad på kraftprisen for over 70 milliarder kroner fram mot 2030. Da Eftas overvåkingsorgan Esa godkjente ordningen, viste det seg imidlertid at den ville koste hele 100 milliarder kroner.

Ordningen gir en delvis kompensasjon til kraftkrevende og konkurranseutsatte industribedrifter som produsenter av jern og stål, for høyere strømpriser som følge av utslippskostnader omfattet av det europeiske klimakvotesystemet (ETS).

Krevende budsjettsituasjon

Nå foreslår regjeringen å kutte i ordningen, ved å innføre et bunnfradrag.

– Dette gjør at vi prioriterer å videreføre kompensasjonsordningen på en måte som sikrer ordningen for framtida samtidig som den tar hensyn til den krevende budsjettsituasjonen, sier sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding, i forbindelse med at forslaget til statsbudsjett legges fram i dag.

Bunnfradraget regjeringen nå foreslår, vil beregnes å redusere kostnadene med om lag 24 milliarder kroner fram mot 2030. Det skal gjøres ved å innføre et kvoteprisgulv på 200 kroner, som vil si at industrien kun får støtte for den delen av kvoteprisen som overstiger 200 kroner per tonn.

co2-kompensasjon
Historisk og anslått CO2-kompensasjon, i milliarder kroner. Illustrasjon: KLD

Kostnadene øker kraftig

Kvoteprisgulvet vil gi en innsparing på om lag 2,7 milliarder kroner i 2023-budsjettet sammenlignet med om industrien fikk full kompensasjon.

– For regjeringen er det viktig å beholde CO2-kompensasjonsordningen som bidrar til å sikre konkurransekraften til norsk industri. Med dette forslaget kan ordningen stå seg i en tid med strammere økonomisk handlingsrom, sier Eide i meldingen.

Regjeringen foreslår å bevilge 4,71 milliarder kroner til ordningen over 2023-budsjettet, noe som er det høyeste beløpet noensinne, understreker Eide. Kostnaden kommer til å øke kraftig i årene som kommer (se illustrasjonen over).