olkiluoto
Olkiluoto 3-reaktoren på vestkysten av Finland har sprekker i matevannspumpene. Foto: TVO

Undersøkelsene av feilene på matevannspumpene fortsetter, reaktoren kommer tidligst i ordinær drift i slutten av januar.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk har omtalt, ble det i høst oppdaget skader på innsiden av matevannspumpene på Olkiluoto 3-reaktoren i Finland.

Matevannspumpene brukes til å pumpe vann fra matevannstanken inn i dampgeneratorene.

Klar i 2023

I en melding på sin nettside opplyser eieren av reaktoren, Teollisuuden Voima Oyj (TVO),  at undersøkelsene av skadene på matevannspumpene fortsatt vil fortsette i noen uker.

«Ifølge opplysninger fra anleggsleverandørkonsortiet Areva-Siemens vil elektrisitetsproduksjonen fortsette tidligst 11. desember 2022, og vanlig elektrisitetsproduksjon starter tidligst i slutten av januar 2023», skriver TVO i meldingen.

Det er en utsettelse på en måned sammenlignet med den siste tidsangivelsen som ble gitt. Men reaktoren er allerede forsinket med over 12 år, siden den opprinnelig skulle settes i drift i 2010.

1600 MW

Det pågår ifølge selskapet en detaljert undersøkelse og analyse av rotårsaken til sprekkene funnet i impellerne til matevannspumpene på Olkiluoto 3s turbinøy.

«Anleggsleverandøren har varslet at de endelige resultatene skal foreligge senest i løpet av desember», skriver TVO.

Olkiluoto 3-reaktoren har en maksimal effekt på 1600 MW. Om lag 40 prosent av effekten kommer av en høytrykksturbin, mens tre lavtrykksturbiner hver gir ca. 20 prosent.