aasland
Energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Bernt Sønvisen

Men har bedre tid nå som det ikke ligger an til å bli forsyningskrise i vinter.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen har som kjent arbeidet med å utforme en såkalt styringsmekanisme som skal sikre at mer vann spares i magasinene ved lave magasinnivåer og at eksporten i slike tilfeller begrenses. Planen var at arbeidet skulle ferdigstilles i høst (som på politikerspråk gjerne betyr før jul).

I mellomtiden har imidlertid NVE og Statnett varslet at det ikke lenger er noen særlig risiko for rasjonering og forsyningsknappet i Norge.  Det gjør at energiministeren vil ta seg mer tid.

«Gitt de endrede perspektivene for kraftsituasjonen denne vinteren mener jeg det er riktig å bruke noe mer tid på å vurdere ulike alternativ. Arbeidet med styringsmekanismen reiser kompliserte spørsmål og jeg er opptatt av at de valg som tas ikke skal ha utilsiktede virkninger. Jeg er fortsatt opptatt av å trekke nødvendige konklusjoner raskt, og Stortinget vil fortsatt bli orientert på egnet måte», skriver Aasland som svar på et skriftlig spørsmål fra Rødts Sofie Marhaug.