mast linje
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

RME varsler en samlet inntektsramme for 2023 på 28,9 milliarder kroner for alle nettselskaper, med unntak av Statnett.

  • Øyvind Zambrano Lie

I november publiserte RME foreløpige beregninger av inntektsramme for 2023.

– Nå har vi oppdatert datagrunnlaget og enkelte forutsetninger. Vi har også lagt til grunn en ny metode for å korrigere for rammevilkår. Når vi endrer metode omfordeles inntekter mellom nettselskapene, men det øker ikke samlet inntektsramme, sier Roar Amundsveen, seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE, i en melding.

RME vil bestemme endelige inntektsrammer for 2023 i februar 2024. På det tidspunktet kan de oppdatere beregningen med faktiske observasjoner av inflasjon, rente og kraftpris for 2023.