mast
Foto: Mørenett

Olje og energidepartementet har stadfestet NVEs vedtak om at Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet blir regionalt distribusjonsnett.

  • Øyvind Zambrano Lie

Dermed kan Mørenett overta nettanlegg fra Statnett fra 1. januar 2023, skriver Statnett i en melding.

For å konsentrere sin rolle som eier av nett med de høyeste spenningsnivåene, inngikk Statnett i 2020 en avtale om salg av 66 kV- og 132 kV-anlegg til Mørenett, slik Energiteknikk har omtalt.

Omklassifiseringen til regionalt distribusjonsnett var en forutsetning for overdragelsen.

Anleggene omfatter ca. 400 km ledninger samt 10 transformatorstasjoner, fra Ørsta til Orkdal og mellom Sunndalsøra og Vågåmo.

Det var stor uenighet om salget, der blant annet Istad Nett (nå Elinett) mente at deler av nettet måtte forbli transmisjonsnett, mens Neas var kritisk til prosessen der Mørenett endte med å sikre seg alt nettet uten at andre selskaper i regionen kom inn på eiersiden.