alcoa lista
Nettet er sterkt i Agder. I bakgrunnen ser vi Alcoas aluminiumsfabrikk på Lista, som ikke ligger så veldig langt fra Kvinesdal, hvor Statnett vil ha den første havvinden i land. Foto: Øyvind Zambrano Lie

I Agder kan Statnett og Glitre Nett legge til rette for 1200 MW nytt forbruk til industri, næringsliv og for elektrifisering av samfunnet. Det er en økning på 2/3 fra dagens forbruk.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Fordi det er investert mye i transmisjonsnettet i denne regionen, er Agder blant de områdene der det er mulig å knytte til mye nytt forbruk», skriver Statnett i en melding.

Glitre Nett er som kjent det nye navnet til sammenslåtte Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett.

Totalt er det søkt om å få øke strømforbruket med omtrent 3000 MW i Agder, noe som tilsvarer en økning på 150 prosent. Driverne bak forbruksøkningen er i hovedsak etablering av ny industri.

– Selv om vi har nettkapasitet til å realisere mye ny industri er det likevel et behov for å gjøre ytterligere nettforsterkninger for å knytte til ny kraftproduksjon og nytt forbruk, sier konserndirektør i Statnett, Elisabeth V. Vardheim, i meldingen.

Misforhold

Statnett øker transformeringskapasiteten i Arendal, Kvinesdal og Ertsmyra stasjoner. Dette gjør det mulig for Glitre Nett å tilby sine kunder økt nettkapasitet. For å knytte til ny industri i Kristiansandsområdet, etableres nye Mosby transformatorstasjon i Vennesla.

Statnett venter flere henvendelser om produksjon, både fra vind, sol og effektutvidelser i vannkraft. Selskapet har anbefalt at havvind fra Sørlige Nordsjø II fase1 bør tilknyttes denne regionen.

– Det er likevel et misforhold mellom nytt strømforbruk og ny produksjon i denne regionen som i resten av landet. Tiltakene i transmisjonsnettet som vi planlegger åpner for økt kraftproduksjon, men vi utelukker ikke at det kan bli behov for ytterligere tiltak for å legge til rette for ny produksjon, sier Vardheim.

Behov for mer fleksibilitet

Den fremtidige utviklingen vil gi mye ny uregulerbar produksjon som krever økt fleksibilitet.

– Sør-Rogaland og Agder med sin nærhet til mellomlandsforbindelsene, mulige effektutvidelser i vannkraftverk og pumpekraft har gode forutsetninger for å bidra til å balansere kraftsystemet. Vi ser også spennende muligheter ved at deler av det nye forbruket kan bidra med verdifull fleksibilitet, sier Vardheim.

Les også: Det er søkt om 1300 MW nytt industriforbruk i Sør-Rogaland