draugen
Draugen-plattformen på Haltenbanken. Foto: Svema/Wikimedia Commons

Aker Solutions bekrefter at de har signert kontrakt for Draugen-prosjekt med Okea.

  • Øyvind Zambrano Lie

Okea har valgt Aker Solutions som hovedentreprenør for engineering, innkjøp, konstruksjon og installasjon (EPCI), i tråd med intensjonsavtalen de inngikk i desember. Det går fram i en børsmelding fra Aker Solutions.

Istedenfor å produsere strøm med gassturbiner på plattformen som i dag, skal plattformen få strøm fra land og slik redusere de årlige CO2-utslippene med om lag 200.000 tonn.

Prosjektet har allerede startet opp, og ifølge meldingen skal det etter planen være ferdigstilt i 2026.

Kontrakten skal være verdt om lag 2,5 milliarder kroner.

OKEA og Equinor leverte før jul plan for utbygging og drift (PUD) for både Draugen og Njord-feltet.

Planene går ut på å bygge en 135 kilometer lang vekselstrømkabel fra en transformatorstasjon på Straum i Åfjord kommune og ut til Draugen. Videre skal det bygges en ca. 30 kilometer lang kabel til Njord-feltet, som Equinor vil være ansvarlig for.

Til sammen vil de to feltene bruke ca. 80 MW kraft, og redusere de årlige CO2-utslippene med til sammen 330.000 tonn.

Les også: Draugen og Njord ikke avhengig av Fosen-krafta