årets kraftkvinne
Direktør for divisjon Nettstrategi i Elvia, Anne Sagstuen Nysæther fikk onsdag overrakt prisen Årets Kraftkvinne 2022 fra energiminister Terje Aasland. Foto: Kraftkvinnene

Årets Kraftkvinne 2022 er direktør for divisjon Nettstrategi i Elvia, Anne Sagstuen Nysæther (47).

  • Øyvind Zambrano Lie

Prisen ble delt ut i Oslo onsdag kveld.

«Årets Kraftkvinne 2022 har dyp innsikt i og bred kunnskap om kraftbransjen. Hun er en brobygger med handlekraft og integritet. Den siste tiden har hun markert seg som sentral tenker og arkitekt bak en ny nettleiemodell med bred tilslutning», heter det i juryens begrunnelse.

Nysæther er sivilingeniør fra NTNU i industriell økonomi og teknologiledelse, og har tidligere jobbet i PWC, Statnett, Eidsiva Energi og Eidsiva Nett.

Juryen fremhever at hun i et landskap med stor politisk og faglig uenighet om hvordan nettleiekostnader skal fordeles, initierte en faggruppe for å sikre og utvikle god effekt av en ny pris- og inntektsmodell.

Tillit og uselviskhet

Hun har også vært en av arkitektene bak endringene av regelelverket for flaskehalsinntekter, et svært viktig bidrag for å få ned nettleien i et krevende kraftmarked.

Nysæther er ifølge juryen en ettertraktet formidler og foredragsholder fordi hun forenkler et komplisert fagspråk til noe folk forstår.

«Som leder drives hun av tillit til sine medarbeidere. Hun legger til rette for deres utvikling og hun er uselvisk. Hun har en kvinnedominert ledergruppe og fremstår som en utpreget lagspiller og god rollemodell», skriver juryen.

nysæther
Direktør for divisjon Nettstrategi i Elvia, Anne Sagstuen Nysæther. Arkivfoto: Tore Halvorsen

Styreleder i REN

Nysæther beskrives av juryen som en faglig og strategisk premissleverandør til toppledelsens beslutninger i Elvia. «Hun bidrar til at selskapet er en vesentlig aktør i bransjen for nye reguleringer, investeringer og forskrifter».

Nysæther er også styreleder i REN, og bidrar til retningslinjer og verktøy for å ivareta beste praksis innen prosjekter drift og montering av el-nettet, og hun er sentral i standardiserings- og effektiviseringsarbeidet. Hun er videre styremedlem i Norwegian Smartgrid Centre, og har nylig mottatt Innovasjonsprisen for nye og smarte fremtidige nettløsninger.

Mangfold bidrar til nytenkning

Energiteknikk intervjuet Nysæther like før hun dro av gårde på prisutdelingen, og før hun hadde hørt juryens begrunnelse. Hun fortalte at hun satte stor pris på nominasjonen fra sine kolleger, og hun mener prisen er nyttig både for å få flere kvinner inn i bransjen og for vise fram alt det spennende som skjer.

– En god kjønnsbalanse og et generelt mangfold, har vi bruk for. Vi har en utrolig viktig og god fagkompetanse i bransjen vår. For å klare å gjennomføre det bransjen vår står i nå, og være en viktig nøkkelspiller for å nå de norske klimamålene, er mangfold viktig for å kombinere etablert fagkompetanse med å tenke nytt.

Ble heiet fram

En kjernesak for Nysæther er å heie andre fram.

– Å få lov til å utfordre seg og få nye muligheter i trygge rammer, er viktig. Jeg har hatt ledere i hele min karriere, blant annet i Statnett, Eidsiva og Elvia, som har vært opptatt av at jeg skulle få en faglig utvikling og en utvikling som leder. Jeg har opplevd at mine ledere, både kvinnelige og mannlige, har brydd seg om meg og min utvikling og gitt meg råd, og pushet litt på for å tørre å ta utfordringer, og de har gitt råd om fagområder jeg burde velge å sette meg mer inn i. Det har jeg satt veldig pris på. Dette er noe jeg som leder ønsker å gjøre i relasjonen til mine ansatte og kollegaer generelt.

– Det gjelder vel generelt at man bør heie fram og utfordre. Er et noe ekstra behov for det for kvinner?

– Det er litt vanskelig å generalisere. Der har jeg vel egentlig ingen konkrete erfaringer personlig på en generell forskjell mellom kvinner og menn. Det handler om at man til å begynne med er ung og uerfaren og får muligheter. Og så kan det godt være at kvinner av og til er litt mer kritiske til seg selv og ønsker å være sikrere før man trår ut i en ny utfordring. Samtidig skal jeg være forsiktig med å generalisere om det, sier Nysæther.

56 nominerte

Liina Veerme og Camilla Thorrud Larsen har har tidligere vunnet prisen. 56 kvinner var i år nominert til prisen.

Juryen vurderte kandidatene ut fra følgende kriterier:

  • Har bidratt til å heie andre frem
  • Er faglig dyktig og deler kunnskap
  • Har vist at dette er en bransje for kvinner
  • Har bidratt til å skape innovasjon og vekst i sitt selskap
  • Er med på å forme fornybarnæringen
  • Jobber i fornybarnæringen