sørgård haga
Lars Sørgard og Åslaug Haga i forbindelse med fremleggelsen av Energikommisjonens rapport. Foto: Fornybar Norge

Både Fornybar Norge og Distriktsenergi tar godt imot Energikommisjonens rapport.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Dette er en marsjordre til regjeringen. Vi går mot kraftunderskudd i 2026/27, så nå er det på tide å ta grep, sier Åslaug Haga, leder i Fornybar Norge i en pressemelding, i forbindelse med at Energikommisjonen i dag la fram sin rapport.

Kommisjonen foreslår en rekke tiltak for å øke tilgangen på fornybar energi. Blant dem er en raskere og forenklet konsesjonsbehandling både for kraftproduksjon og nettutbygging, og bedre vilkår for vertskommuner som vil avgi areal til utbygging.

– Kommisjonen kommer med gode forslag. Vi skulle gjerne sett enda mer konkrete tiltak, men politikerne har fått angitt en retning på hvordan de skal innrette politikken, slik at vi som skal bidra til å bygge all den strømmen landet trenger framover kan gjøre jobben vår, sier Haga.

Stabile rammevilkår

Rapporten beskriver blant annet behovet for stabile rammevilkår for å bygge fornybar energi. At kommisjonen ønsker en gjennomgang av sist høsts endringer i kraftskatteregimet, ser Fornybar Norge på som helt avgjørende for å få fortgang i utbyggingen av fornybar energi.

– Dagens skattesystem, hvor vannkraft skattlegges høyere enn olje, er et av de største hindrene mot mer fornybar kraftproduksjon. Det må investeres 200-300 milliarder kroner for å bygge den nye kraften vi trenger. Disse pengene kommer ikke uten et forutsigbart skatteregime som stimulerer til investeringer, sier Haga.

Hun håper at debatten om hvorvidt man i det hele tatt trenger ny kraftproduksjon nå er parkert.

– Jeg håper at vi nå endelig er ferdig med å diskutere hvorvidt vi trenger ny fornybar kraftproduksjon, og nå kan snakke om hvordan vi kan gjøre energiomstillingen best og hurtigst mulig, sier Haga.

– Jeg har én oppfordring til politikerne: Ta rapporten på alvor, involver Stortinget så raskt som mulig, og få til et bredt politisk forlik om hvordan den norske energipolitikken nå skal formes for å sikre rikelig med tilgang på ren og billig kraft til landets innbyggere og industri.

Lissepasning

Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi, kaller rapporten «en lissepasning til regjeringen».

lockert
Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi. Foto: Distriktsenergi

«Kommisjonen står samlet bak mandatet og forståelsen av at Norge trenger mye kraft for ikke å komme i en underskuddssituasjon, og de påpeker at nettet ikke er rustet for store forbruksøkninger», skriver Lockert i en melding.

«Denne rapporten kan man ikke snu ryggen til å legge i skuffen».