åslaug haga
Lederen i Fornybar Norge, Åslaug Haga. Foto: Fornybar Norge

Gapet mellom mer industri og mer kraftforsyning øker kraftig, advarer Fornybar Norge.

  • Øyvind Zambrano Lie

Investeringene i kraftforsyning sank for femte år på rad, samtidig som investeringer i industri øker kraftig, går det fram i en melding fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som Energiteknikk har omtalt.

– Dette er en svært uheldig utvikling, og dårlig nytt for alle som er opptatt av lave strømpriser. Dagens energipolitikk hindrer investeringer i fornybar energi. Det vil føre til at vi om få år har et kraftunderskudd, og blir avhengig av andre lands fornybarsatsinger for å få den krafta vi trenger, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge, i en pressemelding.

Industrivekst

Tallene fra SSB viser at det i 2022 var det en kraftig vekst i investeringer i industrien på 28,1 prosent, samtidig som kraftforsyningen hadde en nedgang på hele 18,7 prosent. Bakgrunnen er fallende investeringer i vindkraft.

– Vi trenger mer industri, men utvikling av industri og kraft må gå hånd i hånd. Hvis ikke må nye grønne arbeidsplasser utebli, vi når ikke klimamålene våre, og strømprisene forblir høye, sier Haga.

Kraftunderskudd

Hun mener SSB-tallene underbygger flere rapporter som har kommet den seneste tiden, om at Norge går mot et kraftunderskudd om få år.

– Vi har en energipolitikk som er rigget for en annen tid. Det tar mange år å få konsesjon til å bygge. Fornybar energi skattes høyere enn olje og gass. Politikerne må endre dette fort som svint. Vi trenger mer fornybar energi for å kunne støtte opp om industriutviklingen, og ikke minst for å sikre lave strømpriser til norske forbrukere, sier Haga.

Etterlyser politisk forlik

Fornybar Norge etterlyser et bredt politisk forlik om hvordan Norge skal gjennomføre energiomstillingen og nå klimamålene. Da mener de det kreves mer stabile rammevilkår og fortgang i konsesjonsprosessene for å hindre et kraftunderskudd som kan true industri og arbeidsplasser.