uvdal II
Uvdal II kraftverk (bildet) ved Rødberg i Nore og Uvdal kommune i Buskerud har to vertikale aggregater med francis-turbiner med en samlet ytelse på 41MW. Foto: Skagerak Energi

Statsforvalteren ville kutte 44 GWh/år, men har fått tommelen ned fra både NVE og regjeringen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen har fastsatt reviderte vilkår for tillatelser til Skagerak Kraft AS for reguleringen av Uvdalsvassdraget i Nore og Uvdal kommune. Reguleringene i Uvdalsvassdraget blir utnyttet i kraftverkene Uvdal I og II og bidrar med om lag 460 gigawattimer i årlig kraftproduksjon. Det er store fisker- og friluftinteresser i området, og...
Artikkelen er 306 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.