olkiluoto
Olkiluoto 3-reaktoren nærmer seg nå idriftsettelse, snart 13 år forsinket. Foto: TVO

Ved en test i slutten av forrige uke ble det oppdaget en feil i en trykksatt sikkerhetsventil beregnet for overtrykkssikring.

  • Øyvind Zambrano Lie

Ventilen besto ikke kravene til grenseverdier som var satt for den, skriver eieren Teollisuuden Voima Oyj (TVO) på sin nettside.

Olkiluoto 3, som ligger nord for Åbo på den finske vestkysten, har til sammen tre lignende sikkerhetsventiler.

Strømproduksjonen vil gjenopptas etter vedlikehold av den defekte ventilen, ekstra inspeksjoner av andre sikkerhetsventiler og nye tester i mars, skriver TVO.

Skal bli klar i år

Nå er planen at kraftproduksjonen i reaktoren skal fortsette fredag ​​3. mars (2023).

Videre skal vanlig strømproduksjon starte 4. april.

Som Energiteknikk tidligere har skrevet, ble oppstarten i fjor høst forsinket på grunn av sprekker i impellerne (pumpehjulene).

13 år forsinket

Reaktoren var opprinnelig planlagt satt i drift i 2010, men støtte på en svært lang rekke problemer.

Olkiluoto 3-reaktoren har en maksimal effekt på 1600 MW. Om lag 40 prosent av effekten kommer av en høytrykksturbin, mens tre lavtrykksturbiner hver gir ca. 20 prosent.

Les også: Sprekker i alle matevannspumpene