Kraftledning på Ålvikfjellet. Foto: Statnett

RME legger nye utredninger til grunn for å utvikle bedre metoder. Nå ber de selskapene om innspill.

[abform_energi]
Det er konsulentselskapene Menon Economics AS og Thema Consulting Group AS som har utredet utviklingen av nye oppgavevariabler for Reguleringsmyndigheten (RME). I RMEs effektivitetsanalyser måles nettselskapenes ressursbruk. Selskapene som gjør oppgavene til den laveste kostnaden, fremstår som effektive. En god representasjon av oppgavene er viktige av to grunner. For det...
Artikkelen er 378 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.