Ertsmyra transformatorstasjon på Tonstad i Sirdal kommune i Agder, den norske endestasjonen for Nordlink-kabelen. Foto: Statnett

En svært sjelden programvarefeil forårsaket den brutale endringen i flytretningen på kabelen til Tyskland da to faser kortsluttet på land.

Det var to faser som kortsluttet under stormen «Otto» som foranlediget at effektflyten på Nordlink snudde fra eksport av 1.374 MW til import på 349 MW på under ett sekund. En slik «kollbøtte» er svært belastende for et teknisk system som ikke er rigget for det, og var helt uforutsigbart...
Artikkelen er 276 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.