Ordfører Lillian Skjærvik (t.h.) i Elverum kommune gratulerer fabrikksjef Jan Erik Dobloug (t.h.) i Orkla Foods Norge AS og direktør Marit Storvik i Eidsiva Bioenergi AS med det nye fjernvarmeanlegget. Foto: eidsiva

Orkla Foods Norges fabrikk i Elverum kutter CO2-utslippet med 20 prosent.

Det klarer de gjennom en ny avtale om bruk av fjernvarme fra Eidsiva Bioenergi. Fjernvarmeselskapet har investert for å utvide fjernvarmenettet og for å koble på fabrikken.

Under bakken i Elverum ligger 50 kilometer med rør, hvor mange hundre tusen liter varmt vann er i konstant sirkulasjon. Dette fjernvarmenettet leverer energi til lokal næring og privatkunder

Grønne mål

Orkla Foods Norge jobber med å redusere klimautslipp i hele verdikjeden. Å erstatte elektrisitet og olje med fjernvarme på fabrikken i Elverum er et av flere tiltak som bidrar til en vesentlig reduksjon av selskapets CO2-avtrykk.

Fabrikksjef Jens Erik Dobloug ved Orkla Foods Norges fabrikk i Elverum uttaler i en pressemelding fra Eidsiva at Orkla Foods Norge ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling.

– Vi jobber hele tiden med å finne måter for å redusere våre klimagassutslipp. En god og lokal løsning her i Elverum er påkoblingen til fjernvarmenettet, som i tillegg til å gi oss den forutsigbarheten vi trenger. Det er bra for klimaet og reduserer våre energikostnader, siner han.

Viktig utvikling i næringsområdet 

Elverum kommune har investert mye i utviklingen av Grundsetmoen næringsområde. Med infrastrukturen som nå er bygget ut, legges det til rette for videre utvikling og satsing for området.

Ordfører Lillian Skjærvik i Elverum kommune forteller at energiforsyning aldri har vært mer aktuelt i samfunnsdebatten.

– Med den nyetablerte fjernvarmeforsyningen til dette området, kan vi tilby næringsliveten en sikker, miljøvennlig og økonomisk lønnsom energikilde. Det gjelder både de som er der i dag og de som ønsker å komme til Elverum. Samarbeidet med Eidsiva er viktig for begge parter, sier ordfører Skjærvik.

Veien til fornybart 

Orkla Foods Norges produksjonsanlegg på Grundsetmoen bruker mye energi i sin produksjon. Anlegget har eksistert i mange år, og ble i sin tid bygget med olje og strøm som energiforsyning.

Fabrikksjef Dobloug forteller at overgangen til fjernvarme som oppvarming er et viktig skritt i riktig retning.

– Dette er et av mange initiativ for å nå Orklas mål om å redusere klimagassutslippene fra vår produksjon med over 60% innen 2025, forklarer han.

Grønt skifte

Eidsiva Bioenergi benytter lokalt råstoff i sitt anlegg på Elverum, og fjernvarmen sparer miljøet for store mengder CO2 hvert år.

Direktør Marit Storvik i Eidsiva Bioenergi forteller at de leverer store mengder fjernvarme hvert år gjennom egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet på Innlandet.

– I praksis er dette et stort bidrag til det grønne skiftet gjennom økt fornybar energiproduksjon og frigjøring av elektrisk energi til andre formål, sier hun.

Lokal overskuddsenergi

Energien produseres av lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt. Når bygg og boliger kobles på fjernvarmenettet, skaper dette et stabilt og komfortabelt inneklima, samtidig som man bidrar til en mer miljøvennlig og bærekraftig by.

–  Denne investeringen vil skape lønnsomhet til Elverum. Lokale ressurser som ellers ikke ville kommet til nytte, nå blir energi. En styrket infrastruktur til et kommunalt eid næringsområde er dessuten viktig for kommunen når det gjelder arbeidsplasser og industri, sier Storvik.

 

5 om Orkla Foods Norges fabrikk på Elverum: 

  • Fabrikken produserer blant annet Nora syltetøy og Toro ferske ferdigretter
  • fabrikken har en viktig funksjon som lager og ekspedisjonssenter for andre Orkla Foods varer
  • Den ble etablert i Elverum i 1977 og har blitt bygd ut og modernisert flere ganger, senest i 2016
  • Dette er en av Orkla Foods Norges ni fabrikker
  • 60 ansatte jobber ved fabrikken

5 om fjernvarme: 

  • Fjernvarme er varmeenergi som fraktes til kunden gjennom rør i bakken
  • I et fjernvarmeanlegg er det tre deler: Energisentral, fjernvarmenett og kundens anlegg
  • Eidsivas anlegg produserer fjernvarme basert på lokal biomasse
  • Under produksjon utnyttes energiressurser som er til overs i samfunnet. Disse ville ellers gått tapt, men får nytt liv som fjernvarme eller fjernkjøling
  • Energibruk med returtre har 90 prosent mindre utslipp av karbondioksid sammenlignet med elektrisk strøm